Buenavista del Norte
西班牙
长期天气预报
长期天气预报

每月天气预报和气候。
Buenavista del Norte, 西班牙

最热的月份(平均最高温度)是 八月 (23.1°摄氏度).
平均温度最低的月份是 二月 (17°摄氏度).

平均温度最高的月份是 八月 (17.7°摄氏度).
最冷的月份(最低平均温度最低)是 二月 (11.5°摄氏度).

雨量最多的月份(降雨量最高)是 十一月 (207毫米).
最干燥的月份(雨量最少)是 七月 (1毫米).

deutscheenglishespañolрусский中文