Almàssera
西班牙
长期天气预报
长期天气预报

每月天气预报和气候。
Almàssera, 西班牙

最热的月份(平均最高温度)是 八月 (29.6°摄氏度).
平均温度最低的月份是 一月 (16°摄氏度).

平均温度最高的月份是 八月 (19.7°摄氏度).
最冷的月份(最低平均温度最低)是 二月 (5.1°摄氏度).

雨量最多的月份(降雨量最高)是 十月 (74毫米).
最干燥的月份(雨量最少)是 七月 (6毫米).

deutscheenglishespañolрусский中文